Hvordan forklare kvadratrøtter til barn

Forstå kvadratrøtter blir enklere når elevene forstår eksponenter først. Eksponenter representerer antall ganger et tall bør multipliseres med seg selv. For eksempel 3 ^ 2 (eller tre squared) er lik 3 * 3. En rot er det motsatte av en eksponent. Det motsatte av en kvadratisk eksponent er en kvadratrot, merket med dette symbolet √.

Bruksanvisning

1 Skriv nummer 2 ^ 2 på brettet. Spør elevene hva dette tilsvarer. Skriv ut løsningen av 2

2 = 4. Skriv √4 og spør hva løsningen er. Forklarer at løsningen, 2, er også tilsvarende 2 2 = 4, men er løst i revers fra eksponenten metoden.

2 Skriv √9, √25 og √100 på tavlen og spør hva de har felles. Forklar at de alle det som kalles perfekte kvadrater, eller kvadratrøtter som resulterer i hele tall. Skriv ut sine løsninger: √9 = 3; √25 = 5; √100 = 10.

3 Skriv antall √75 og spør om det er et perfekt kvadrat. Forklar at det er ikke, og har en måte å forenkle det. Forenkle dette tallet ved å trekke den perfekte firkanter fra innsiden av radikal. Legg merke til at 75 = 25 * 3, med 25 å være et perfekt kvadrat. Ta kvadratroten av 25 og sette svaret utenfor radikal: 5√3.