Hvordan forstå din personlighet nummer i Numerologi

Personligheten tall i numerologi representerer den delen av deg som andre folk se før de blir kjent med deg også. Det kan eller kan ikke være et sant bilde. Konsonantene i ditt fulle fødenavn gi deg dette nummeret, og er beregnet som forklart nedenfor.

Bruksanvisning

1 Skriv ned alle konsonantene fra ditt fulle fødenavn som vises på din fødselsattest. Ta med mellomnavnet ditt hvis du har en. Hver konsonant du skriver ned vil bli tildelt et nummer.

2 Bruk denne listen for å finne de tallene som tilsvarer hver konsonant i ditt navn. Skriver at antall over disse konsonanter og ignorere vokalene her: a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5, f = 6, g = 7, h = 8, i = 9, J = 1, k = 2, l = 3, m = 4, n = 5, 0 = 6, p = 7, q = 8, r = 9, s = 1, t = 2, u = 3, v = 4, w = 5, x = 6, y = 7 og z = 8.

3 Legg merke til hvordan tallene i trinn 2 gjenta etter bokstaven "i". I numerologi tosifret tall blir lagt sammen. For eksempel er 13 eller 24 ekstra individuelt, slik at 13 = 1 + 3 = 4, og 24 = 2 + 4 = 6. Du vil se mønsteret hvis du ser nøye på tallene i trinn 2 som korresponderer med bokstavene etter "i . "

4 Legg sammen tallene tildelt konsonantene for hvert av navnene individuelt; ditt fornavn, mellomnavn og etternavn. Deretter legger de tre tallene for navnene sammen for en endelig ett siffer mindre antall legger opp til 11, 22 eller 33.

5 La noen masternummer - 11, 22 og 33 - som en tosifret tall, fordi de er spesialnummer som har sine egne tolkninger.

6 Se på nettet eller på bokhandler for den gamle vitenskapen om numerology tolkning av din personlighet nummer.