Hvordan fungerer de Magnetic Pulse vannmålere?

Hvordan fungerer de Magnetic Pulse vannmålere?


Magnetiske puls vannmålere, også kjent som elektromagnetiske strømningsmålere eller mag meter, gjelder Faraday prinsipp om induksjon til måling av vannstrømmen gjennom et rør. Disse meter fungere for alle væske som er ledende.

Faraday prinsipp om Induksjon

Faraday prinsipp om induksjon er mest brukt i utformingen av elektriske generatorer. Dette prinsippet sier at bevegelsen av en leder - inkludert vann - gjennom et magnetisk felt vil generere en elektrisk strøm proporsjonal med hastigheten av bevegelsen. Som dirigent beveger seg raskere, strømmen øker.

Bruk av Faraday prinsipp i Water Flow

Elektromagnetiske strømningsmålere skape et magnetisk felt rundt en seksjon av isolert rør. Som ladede partikler i vannstrømningen gjennom det magnetiske felt i røret, tvinger banen de positivt og negativt ladede partikler til motstående sider av røret. Strømmen av disse ladede partikler gjennom det magnetiske felt frembringer en elektrisk strøm som måles av elektrodene i røret. På grunn av styrken av magnetfeltet og avstanden mellom elektrodene er kjente konstanter, kan måleren beregne proporsjonal strømningshastigheten for væsken.

Pulserende Magnetic Field

De elektrokjemiske egenskapene til vannet kan skape forstyrrelser spenningen ved elektrodene, noe som påvirker strømningsmålinger. Pulserende eller periodisk reversering, reduserer det magnetiske felt dette mot interferensspenning og øker nøyaktigheten av strømningsmålinger.