Hvordan kan et Co2 Kompressor arbeid?

Hvordan kan et Co2 Kompressor arbeid?

Oversikt

Hvordan kan et Co2 Kompressor arbeid?

Hvordan kan et Co2 Kompressor arbeid?

grunnleggende prinsipp

En CO2-kompressor er en enhet som brukes til å tilføre luft (og dermed trykk) til en enhet. Vanlige bruksområder for Co2-kompressorer er luftkondisjonering, og legger press på dekk og diverse andre kommersielle programmer.
En Co2 kompressoren fungerer ved å danne et vakuum som gjør at luft fra utsiden å åpne en ventil. Dette er forårsaket av et stempel i kompressoren som beveger seg nedover. Ventilen lukkes, mens komprimeringen finner sted, og luft fortrenges inn i tanken.

Kompressoren har en bryter (trykkbasert) som brukes til å gjøre motoren stopper når trykket i tanken har nådd et visst press. Dette vil variere for ulike kompressorer, og vil også være noe forskjellig avhengig av merke.

regulator

Alle kompressorer har en regulator på luftledningen. Denne regulator anvendes til å tilpasse trykknivået som brukes av kompressoren til mengden av trykk som kreves av anordningen festet til kompressoren. Det er også en regulator på kompressoren som stadig overvåker trykket på innsiden av tanken. Dersom trykkbryteren svikter, er en sikkerhetsventil åpnes av regulatoren.

Effektivitet

Effektiviteten av en kompressor bestemmes av været. Disse faktorene omfatter fuktighet, atmosfærisk trykk og temperatur.