Hvordan koble en Excel Ignition DLE55

Hvordan koble en Excel Ignition DLE55


En RC plan er en type radiostyrt modellfly fjernstyres av en mottager som sender signaler til servoene i planet, beveger styreoverflatene i koordinasjon med plasseringen av styrespaker på senderen. Dette i sin tur påvirker hastigheten, heis, og overskriften flyet. Den Accel (uttales "Excel") DLE55 motoren er utviklet for bruk i RC fly, og gir deg en høy mengde effekt og en lett vekt. Installere sin tennspolen riktig er avgjørende for å unngå kortslutning og brann.

Bruksanvisning

1 Koble den høye spenningen terminalen på coilen til tuppen av tennpluggen med den medfølgende isolert ledning. Den høye spenningspolen er øverst på midten av spolen, med den dype kontakten.

2 Koble hoveddelen av tennpluggen til den positive terminalen av tennspolen.

3 Koble batteriet fra motoren til den negative polen på coilen.

4 Monter inkludert 1/2-tommers skum på alle sider rundt tenningsmodulen å holde den på plass og unngå skader fra vibrasjoner. Din tennspolen installasjonen er nå fullført.