Hvordan koble opp en Playstation 3 til en Home Theater System

Koble din Playstation 3 til hjemmekinoanlegget er en fin måte å nyte din gaming med detaljert, realistisk lyd. I motsetning til eldre spillsystemer, er Playstation 3 designet for å tilby surroundlyd i enten 5.1 eller 7.1-format. Tilkobling er bare et spørsmål om å bestemme hva slags tilkobling hjemmekinoanlegget er kompatibelt med.

Bruksanvisning

Making the Connections

1 Finn en ledig inngang på hjemmekinoforsterkeren. Du kan ha en terminal spesielt for en spillkonsoll eller du kan bruke en inngang merket "Video" eller "Aux".

2 Bestem tilkoblingen du har tilgjengelig. Hvis du har tenkt å bruke en 7.1 oppsett (sju surroundhøyttalere og en subwoofer), må du gjøre en HDMI-tilkobling. HDMI er den eneste tilkoblingstypen som kan bære alle syv kanaler til hjemmekinoanlegget. Hvis du bruker en 5.1 oppsett, trenger du en optisk tilkobling.

3 Finn din videotilkobling. For høy definisjon, bruker HDMI (best) eller komponentvideo. For standard definisjon, bruker kompositt video eller S-Video. Komponent video er den beste SD alternativet hvis utstyret har komponentinnganger. Sjekk TV etter tilgjengelige videoinnganger.

4 Kjøp de riktige lyd- og videokabler som du bestemt i trinn 3. Hvis du har tenkt å bruke HDMI for både 7.1-lyd og HD-video, må du kjøpe to HDMI-kabler. Playstation 3 kommer med en komposittvideokabel, men de andre er solgt separat. Du kan kjøpe standard HDMI-kabel, men for andre video tilkoblinger du trenger en PS3 kabel som konverterer "AV Multi Out" på PS3 til ønsket videokabel.

5 Koble den digitale utgangen på din Playstation 3 til den digitale lydinngangen på hjemmekinoforsterkeren. Plugg inn alle kontaktene.

6 Koble video. Hvis du brukte en HDMI-kabel for lyd og ønsker å bruke den for video, kobler du en HDMI-kabel fra HDMI-utgangen på mottakeren til HDMI-inngangen på TV-en. For alle andre videokabler som bærer bare video, plugge kabelen i AV Multi utgangen på Playstation 3 og i inngangen på TV. Komponentkabler bruker tre separate kabler som er fargekodet for enkel installasjon (rød, grønn, blå).

Setter opp

7 Bytte til inntastingsmodusen du bruker for Playstation 3.

8 Slå på Playstation 3 og gå til innstillingsmenyen. Velg "Innstillinger" / "lydinnstillinger" / "Audio utdata innstillinger".

9 Velg utvalget som indikerer hvilken metode du brukte for å koble lyd (optisk, HDMI).

10 Velg lydformatene du ønsker å bruke basert på tilkoblingstype og antall høyttalere du bruker. En liste over kompatible formater vil automatisk komme opp når du velge tilkoblingstype. Hvis du er usikker, sjekk for å se hvilke formater dine mottaker prosesser. Velg alle formater som støttes av mottakeren.

11 Lagre innstillinger.

Hint

  • Slå av alle komponentene når du kobler kabler.