Hvordan lage en Newton Scooter

Et leketøy kalt en "Newtons scooter" er drevet av prinsippet bak Newtons tredje lov om bevegelse. Prinsippet er at, for hver handling, er det en lik og motsatt reaksjon. Dette betyr at et objekt dyttet av selve scooteren skyver tilbake på scooter med samme kraft. Scooteren er dermed drevet fremover. Newtons scooter også går under navnet «Newtons bil." Se Resources nedenfor for linker til video demonstrasjoner.

Bruksanvisning

1 Plane foran nedre kant av tre blokk (en av de fem-tommers kanter), så leppen tømmer sporet av sugerør eller blyanter du vil gjøre.

2 Drill (hammer) to av skruene (spiker) vertikalt i de to hjørnene bak scooter.

3 Drill (hammer) den tredje skrue (spiker) på forsiden av scooteren, sentrert mellom de to hjørnene fremre --- igjen, som står loddrett som de to første. De tre skruer (spiker) skal nå lage en symmetrisk (likesidet) trekant.

4 Pakk strikk rundt de to bakre skruer / spiker. Trekk begge sider av sin sløyfe opp mot fronten av scooteren. Gummibåndet vil være V-formet.

5 Bind strikken til forsiden skrue / spiker med en løkke av streng.

6 Angi en plastbeholder 35 mm film, veid med blyhagl eller mynter, inne i bunnen av V-formen av den gummibåndet. Cap filmen beholderen slik at mynter eller omtrent ikke fly overalt når beholderen slippes.

7 Sett opp et spor av parallelle sugerør eller blyanter. Scooteren vil rulle over dem. Plasser scooter på banen lengderetningen, dvs. med 10-tommers side vinkelrett på sugerør (blyanter).

8 Sever strengen løkke ved å kutte eller brenne den. Dette vil frigjøre gummi band, og scooteren vil både ta ut filmen beholderen og dytte bort den. Begge fenomener skje på grunn av Newtons tredje lov. Scooteren presser på beholderen så mye som beholder presser på scooter, så jo mer containeren var vektet, jo lenger scooteren vil lansere fremover.

Hint

  • Sentrere gummibåndet loddrett på midten av massen av beholderen. Ellers scooteren vil ikke være i stand til å presse ut det så vanskelig som det kunne.