Hvordan lage en parabel Pass gjennom et punkt

Hvordan lage en parabel Pass gjennom et punkt


Matematiske funksjoner som gir mulighet for manipulering av et sett med innganger for å skape en utgang. Det finnes mange forskjellige typer av matematikk funksjoner inkludert quadratics, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner. Kvadratiske funksjoner er de som involverer vilkår til kraften i to, og da tegnes de har en parabolsk avhengighet. Alle matematiske funksjoner kan oversettes for å sikre at de passerer gjennom et gitt punkt. Dette kan oppnås ved en enkel manipulering av funksjon.

Bruksanvisning

1 Skriv ned likningen for parabelen. Den enkleste funksjonell form av en parabel er: y = x ^ 2.

Grafen til denne funksjonen passerer gjennom origo (0,0) punkt.

2 Skriv ned ligningen for den oversatte funksjon. For eksempel, hvis parabelen må passere gjennom punktet (a, b), deretter den oversatte funksjon er: y = (xa) ^ 2 + b

Et spesifikt eksempel på dette er når den parabel må passere gjennom punktet (4,4). Den oversatte likningen blir da: y = (x-4) ^ 2 + 4

3 Plott grafen. Tegn grafaksene. Ved å følge eksempel, merke x-aksen "x" og y-aksen "y = (x-4) ^ 2 + 4". Plot poeng for en rekke x-verdier. Grafen skal passere gjennom punktet (4,4).