Hvordan lagre energi ved hjelp Dynamo

Hvordan lagre energi ved hjelp Dynamo


En dynamo er en elektrisk generator som produserer likestrøm ved hjelp av en kommutator. En kommutator er en enhet som reverserer retningen av strømmen. Dynamoen benytter trådspoler som roterer skaper et magnetfelt. Denne handlingen omdanner den mekaniske energi av rotasjonen til en elektrisk likestrøm. Inkludering av en kondensator gjør at dynamoen å generere ansvar og kommutatoren overfører ladning til kondensator for lagring.

Bruksanvisning

1 Hold dynamo sikkert og begynne å rotere hånd turn rotor klokken. Det vil være noen motstand før de roterende spoler få fart.

2 Still hånd-sving rotor med klokken i 30 sekunder og deretter stoppe å snu det.

3 La dynamo til å komme til en stopp. Plugg inn et elektrisk element og test hvis strømmen flyter. I så fall er den mekaniske energi er omdannet til elektrisk energi, som er lagret i kondensatoren og overført til det elektriske elementet.