Hvordan legge til og trekke fra romertall

Hvordan legge til og trekke fra romertall


Romertall er tall uttrykt av bokstaver fra alfabetet, og var den numeriske standard i antikkens Roma. Hver av bokstavene i romertall står for en enkeltverdi. Hvilket som helst antall kan lages ved å organisere en serie av disse tall, med unntak av 0 for hvilken det ikke finnes noen henvisningstall, men i stedet er representert av ordet "nulla" betyr "ingen". Rekkefølgen av tallene også direkte påvirker antall de skaper.

Bruksanvisning

1 Lær de syv romertall. Disse syv tall er i stand til å skape praktisk talt ubegrenset antall. De syv tall og deres verdier er: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, c = 100 og M = 1000.

2 Legg romertall ved å plassere opptil tre tall sammen. Skrive tre "jeg" 's skaper sammen nummer 3 for eksempel (III = 3). Du kan ikke legge til mer enn tre av de samme tallene sammen, imidlertid. For å lage tall som 4 eller 9 må du trekke fra tall fra hverandre.

3 Trekk fra romertall ved å plassere et tall med en lavere verdi foran en med en høy verdi. For eksempel er "IV" den riktige måten å skrive 4 i romertall. Når du plasserer en lavere verdi tall foran en høyere verdi tall du sier at jo høyere verdi er å bli trukket av lavere verdi (IV = 5-1). Kun en lavere verdi tall kan trekkes fra en høyere verdi av gangen.