Hvordan løse etter svar til to-trinns ligninger

To-trinns ligninger inneholde variabler som kan løses i nøyaktig to trinn. Metodene som benyttes for å løse disse ligningene er de samme metoder som brukes i ett-trinns ligninger. Rekkefølgen i hvilken metodene benyttes er viktig i å løse to-trinns ligninger. For å løse en to-trinns ligning, må man for å få den variable på den ene side av ligningen, og en tallverdi på den andre siden av ligning ved hjelp av to operasjoner.

Bruksanvisning

1 Omorganisere ligningen slik at to operasjoner er på venstre side og en tallverdi er på høyre side. Dette kan ikke være nødvendig hvis ligningen allerede er i riktig form. Ligningen må ha en multiplikasjon eller divisjon og en addisjon eller subtraksjon operasjon på venstre side. Multiplikasjon eller divisjon skal inneholde et variabelt. Ligningen bør være i form av et eksempel ligning, "3x-5 = 16».

2 Utføre den inverse av addisjon eller subtraksjon operasjon til begge sider av ligningen. Hvis ligningen bruker subtraksjon på venstre side, legge til samme verdi på begge sider av ligningen. Hvis den bruker tillegg trekker den samme verdien. Eksempelet ligning blir deretter "3x = 21" ved tilsetning av 5 fra begge sider.

3 Multiplisere eller dividere begge sider av ligningen med antall på venstre side. I likhet med trinn for å utføre den inverse av den venstre siden drift. Dette vil gi deg svaret for to-trinns ligningen. Ved å dele begge sider av ligning eksempel ved 3, er svaret til ligningen blir "x = 7."