Hvordan redusere støy i en PCB Board

Hvordan redusere støy i en PCB Board


Elektronisk støy i kretskort (PCB) kan påvirke driften av kretsen. Dette gjelder spesielt for kretser som opererer ved frekvenser i MHz-området og høyere. Dette er fordi ved høye frekvenser, kan elektromagnetiske bølger som er opprettet rundt spor og inne komponenter bli plukket opp av andre spor og komponenter. Dette kan føre til redusert ytelse gjennom endringer indusert i former av strøm- og spenningspulser. Redusere støy og dens skadevirkninger krever nøye PCB layout designer.

Bruksanvisning

1 Mens utformingen av PCB layout, prøve å dekke så mye brettet som mulig med bakken og makt fly. Det er en god praksis å holde ett ansikt for grunnplanet og den andre for makt flyet.

2 Mens utformingen av PCB layout, holde signalet spor så tynn og så lite som mulig. Bruk styre vias hvis det er nødvendig for å holde sporene små. Traser som er mindre enn 8 mm tykk er generelt anses å være god til å redusere kapasitiv kopling, som plukker opp støyen. Separasjonen mellom tilstøtende traser bør være større enn bredden av sporene, ellers betydelig krysstale kan opptre mellom dem.

3 Hold den analoge og digitale kretser separat på PCB. Digital krets produserer høyfrekvente digital støy som kan forårsake feil på digitale så vel som analoge sider om kretser ikke er tilstrekkelig separert.

4 Hold spor, spesielt følsomme seg, bort fra oscillatorer. Kjør aldri noen spor under en oscillator.

5 Bruk høy verdi, høy kvalitet tantal-polarisert kondensatorer for å filtrere støy fra regulatorer og strømforsyninger. Du kan også bruke ferritdrossel å filtrere innkommende strøm. Også for filtrering makt innspill til elektroniske brikker, bruke høy kvalitet tantal-polarisert kondensatorer så nær kraft pinner som mulig.

6 Unngå å bruke 90-graders svinger på spor. Hvis en 90-graders sving er ønskelig, bruker to 45-graders svinger i stedet.