Hvordan redusere XBox 360 Noise

Hvordan redusere XBox 360 Noise


Hvis du bruker Xbox 360 for en lengre periode, kan det hende det gjør en merkelig elsker støy. Det er konsollens fan kjører høyt for å holde hovedkortet mot overoppheting. Mens denne støyen er ubehagelig, kan du redusere hastigheten på viften ved å holde konsollen på en åpen plass og koble til en USB kjølevifte til din Xbox 360. En utvendig kjølevifte stille blåser kald luft inn ventilene på Xbox 360, noe som reduserer behovet for den interne viften kjøre høy.

Bruksanvisning

1 Plasser Xbox 360 på et flatt og jevnt underlag. Unngå blokkerer konsollens ventiler; Dette fører til at konsollen til feil spre varme og krefter på viften.

2 Tørk av konsollen med en ren, tørr klut for å fjerne støv og rusk som kan blokkere luftventilene. Støv kan tette luftventilene, som kan hindre luft fra sirkulerer og skade konsollen, ifølge den offisielle Xbox nettstedet.

3 Hold spillkonsoll unna varmekilder. Radiatorer, ventiler og andre kraftige elektronikk kan føre til at Xbox 360 overopphetes og produsere surring støy.

4 Installer en kjølevifte. Plugg kjøleviften inn i de to tomme plastportene på baksiden av Xbox 360, og plasser kjølevifte bak Xbox 360.