Hvordan sjekke kontinuitet Bruke Multi

Hvordan sjekke kontinuitet Bruke Multi


Elektriske apparater er laget av byggesteiner som motstander, kondensatorer, inductors, og transistorer. Når en enhet svikter, er det vanligvis på grunn av en eller flere av disse komponentene opphører å fungere. Digitale multimetre er enheter som er i stand til å måle motstand, spenning og strøm. De kan også utføre en grunnleggende kontinuitetstest, som sjekker om strømmen er i stand til å strømme gjennom en ledning med liten motstand.

Bruksanvisning

1 Koble sondene til den digitale multimeter. To sonder leveres med multimeter. En er farget rød, og den andre svart. Koble den røde sonden inn i den positive terminalen, og den sorte proben til den negative terminalen.

2 Slå på det digitale voltmeter. Velg kontinuitet funksjon ved hjelp av tall på frontpanelet. Bringe de to probene i kontakt med hverandre. Et hørbart pip skal høres, noe som indikerer elektrisk kontinuitet mellom sondene.

3 Plasser sondene på tvers av enheten som skal testes. Hvis en hørbar pip, er enheten elektrisk kontinuerlig. Hvis ikke høres noe pip, enheten har en høy motstand.