Hvordan slå på en PSP Gjennom Charger Slot

Eldre Playstation Portable (PSP) modeller (de før 2009 PSP Go) utvikler ofte problemer med strømbryteren som de blir eldre. Men det er en alternativ metode for å snu på PSP.

Bruksanvisning

1 Trekk ut strømledningen fra PSP, og plugge den inn i veggen.

2 Koble ledningen til PSP. Du bør se på "lading" lys oransje for å vise at PSP lader batteriet. Merk at hvis dette lyset ikke kommer på, er ikke problemet med strømbryteren, men trolig med batteriet eller lademekanisme.

3 La PSP plugget inn i minst to timer for å sikre at batteriet er fulladet.

4 Trekk ut ledningen fra PSP og sett den inn igjen. Gjenta dette fort et par ganger til PSP slår seg på.

Hint

  • Merk at denne metoden ikke alltid vil fungere. Det utnytter en feil i begynnelsen av PSP-modeller 'lading mekanismer som til tider starter når batteriet er fullt. Siden det er upålitelig, vil du sannsynligvis trenger å ha strømbryteren fast eller erstattet for pålitelig bruk.