Hvordan Tegn seks-spiss Stars

Hvordan Tegn seks-spiss Stars


Skissere bør være første skritt i prosessen, uansett hva du tegner; det du gjøre deg kjent med teknikker du trenger å bruke på det endelige produktet. Sketching kan du også skjerpe dine ferdigheter, slik at den endelige tegningen vil være det aller beste du kan gjøre det. Når skissere seks spisse stjerner, sikre at linjene er så rett som de muligens kan være, og at punktene er likt fordelt.

Bruksanvisning

1 Tegn en likesidet trekant på ark. Poenget med trekanten skal vende oppover. De tre vinklene i trekanten bør være omtrent den samme størrelse.

2 Tegn en prikk i midten av denne trekanten.

3 Snu din foret ark slik at trekanten er opp-ned.

4 Tegn en trekant på toppen av den du trakk i trinn 1. Denne trekanten bør være av samme størrelse som den du tegnet i trinn 1, men det vil bli orientert opp-ned til den. Bruk dot du tegnet i trinn 2 som midtpunktet i denne trekanten. Poenget med denne andre trekanten skal være like over grunnlinjen av den første trekanten. Grunnlinjen av denne andre trekant bør være like over punktet for den første trekanten.

5 Slett alle linjene inne i trekanten, slik at du sitter igjen med en sekskantet stjerne.