Hydraulikk og pneumatikk i Industri

Hydraulikk og pneumatikk i Industri


Den moderne verden er avhengig tungt på mekanisert industri. Mange systemer er på plass for å holde denne næringen i gang raskt, effektivt og trygt. To av disse systemene er hydraulikk og pneumatikk.

hydraulikk

Hydrauliske systemer bruker trykksatt fluid til å drive mekaniske enheter som stempler, aktuatorer og turbiner.

pneumatikk

Pneumatiske systemer fungerer på samme måte som hydrauliske systemer. Men i stedet for fluid, pneumatiske systemer bruker trykkluft for å oppnå en rekke oppgaver.

Hydraulikk i Industry

Et mangfold av bransjer bruker hydraulikk, fra din lokale frisør, hvis stolen stiger og senker på et hydraulisk stempel, til Navy hangarskip, som bruker hydraulikk for å drive heisene som hever fly fra hangaren til cockpit. Andre bransjer som vanligvis bruker hydraulikk er bilindustrien, bygg og anlegg, landbruk og luftfart.

Pneumatikk i Industry

Pneumatikk fylle ofte lignende roller i industrien til hydraulikk. To brukte verktøy som benytter pneumatikk er jackhammer og muttertrekker. Pneumatikk er også brukt i tungindustrien til servo, værer og annet utstyr. Pneumatikk er brukt i en rekke bransjer, inkludert gruvedrift, petrokjemisk industri, forsvar og til og med underholdning.

Vann Pneumatikk

Noen maskiner kombinere pneumatikk og hydraulikk. Et vanlig eksempel er et kjøretøy heis på et bilverksted. Heisen er hydro-pneumatisk, ved hjelp av lufttrykket på undersiden av hydraulisk fluid for å heve løfteren.