Informasjon om sopp

Det er over 60 000 identifiserte arter av sopp, melder Georgia Museum of Natural History. Mens det er mange forskjellige typer sopp, er det noen likheter som all sopp aksje.

Identifikasjon

En sopp er en levende organisme som ikke kan produsere sin egen mat, har celler som har en distinkt kjerne eller sentrum, og reproduserer ved hjelp av sporer.

Funksjon

Sopp få næringsstoffer ved å leve av andre levende organismer som en parasitt eller skaffe dem fra råtnende materiale i jord.

Typer sopp

Sopp, hyfer, mold, Trichoderma og gjær er alle typer sopp.

fordeler

Ved å bryte ned råtnende organismer, sopp slipper karbon i miljøet, som deretter brukes for respirasjon i planter. I sin tur, planter avgir oksygen, som dyr og mennesker bruker for å puste.

betraktninger

Noen sopp er skadelig for mennesker og forårsake alvorlige, livstruende infeksjoner, som Coccidioides immitis. Andre typer sopp forårsake allergi hos mennesker, mens andre er giftig ved svelging.