Instruksjoner for Quest Badminton Net Assembly

Instruksjoner for Quest Badminton Net Assembly


Alle badminton garn er like og montert på samme måte. The Quest Badminton Net sett selges i ulike sportsbutikker og kommer med nettet, pole pigger og staver, sak for lagring og fire badminton racketer. Settet kommer også med en offisiell størrelse og vekt klut volleyball, to shuttlecocks og en inflasjon pumpe.

Bruksanvisning

1 Finn et flatt og åpent område for å sette opp din søken badminton net. Det beste stedet å spille ville være på en flat, gresskledd område med mye plass. En strand fungerer også, men polene kan ikke stikke ned i sanden, så vel som de ville i gresset.

2 Legg ut alle dine stolper og nett på bakken. Fest nettet til polene ved å knytte strengene i hjørnene av nettet til ringene på polene.

3 Fest to av tauene til ringene befinner seg på baksiden av den øverste delen av den første stang. Fest tag endene av tau til to av innsatsen.

4 Strekk de to tau bakover og vekk fra stangen. Ordne pol i en 45-graders vinkel fra retten sidelinjen. Hamre innsatsen knyttet til tauene ned i bakken på en sikker måte.

5 Opprettholde spenningen på nettet mens du fester de resterende to tau til de tilsvarende ringer på polene.

6 Fest tag endene av tau til de to gjenværende innsatsen.

7 Strekk de to tau bakover i en 45-graders vinkel fra retten sidelinjen. Hamre de to gjenværende innsatsen i bakken. Din badminton net er nå klar til bruk.