Laws of Motion i fysikk

Bevegelseslovene i fysikk ble først utarbeidet i 1687 av Sir Isaac Newton. I sitt arbeid, "Mathematical Principles of Natural Philosophy", han utnyttet lover for å beskrive bevegelsen av fysiske objekter.

Laws of Motion i fysikk

Eksempel på bevegelseslovene

Funksjon

Hovedformålet med bevegelseslovene i fysikk er å forklare forholdet mellom ulike krefter som virker på et objekt eller system og bevegelse som objekt eller system utfører.

Egenskaper

Physics holder den første loven av bevegelse som sier at alle objekter vil for evig fortsette i sine handlinger hvis ingen ytre kraft virker på dem. Dette forklarer treghet og hastighet.

Betydning

I henhold til den andre lov, må den nettokraft utstilt på en partikkel være lik hastigheten av endring i fart. Dette er definert i ligningen «kraft er lik masse ganger akselerasjon."

Betydning

Den tredje lov om bevegelse i fysikk definerer "til hver handling, det er en lik og motsatt reaksjon." I hovedsak, når en partikkel utøver kraft på en gjenstand, idet partikkel utøver kraft i motsatt retning av det samme nivå.

Potensielle

Moderne fysikk gjelder disse lovene i en større lov av bevegelse, kjent som loven om bevaring. Denne sier at i tillegg til disse lovene for bevegelse, fart og energi ikke kan skapes eller ødelegges.