Normal Barometertrykk

Atmosfærisk trykk kan endre med været, og avhenger også av høyden. Av mange grunner er nødvendig en standard referanse forutsetning for barometertrykk. Dessverre er det mer enn en standard og ganske mange ulike måleenheter.

barometer Units

Barometers vanligvis måle atmosfæretrykk i inches eller millimeter kvikksølv, som er lengden av en søyle av væsken element at trykket av luften vil støtte med et vakuum over den.

andre enheter

Andre vanlige enheter for måling av lufttrykket er pounds per kvadrattomme, og newton per kvadratmeter, noe som tilsvarer en Pascal. Meteorologer også bruke millibar, som er lik 100 pascal.

Atmosfæren

En annen vanlig lufttrykk tiltaket er ganske enkelt kalt atmosfæren, som er 760 mm Hg, 14,696 psi (absolutt) og 101,325 kPa.

standard Trykk

International Union of Pure and Applied Chemistry definerer standard atmosfærisk trykk som 100.000 Pascals. I barometrisk enheter dette tilsvarer 29.53 inches (750,1 mm) Hg og 1000 millibar.

Normal Trykk

Normaltrykk blir brukt av ingeniører for vifteytelsen og det tilsvarer en atmosfære, 29,92 inches (760 mm) Hg, og 1013,25 millibar. Denne standarden ble også vedtatt av International Civil Aviation Organization.