Petoskey Stone Typer

Petoskey Stone Typer


Den Petoskey stein er et fossil av en type korall bakken av isbreer som dekket Nord-Amerika 2 millioner år siden. De viktigste stedene for stein forekomstene finnes på Michigans øvre halvøya og rundt byen Petoskey på nedre utstikkende. Stones er vanligvis slipes og poleres, og kan også være skåret og slått.

Rough vs. polerte steiner

Petoskey steiner funnet "i naturen" som regel har blitt polert rund og glatt av isbreer. De har ofte en matt overflate avsløre et sekskantet mønster når det er vått. Men kan noen Petoskey steiner finnes i grove.

Hexagonaria Genus

Syv slekten av kolonikorall skapninger, Hexagonaria, utgjør fossil i Petoskey steiner. Vanligvis tar det en profesjonell til å være i stand til å skille mellom typer Hexagonaria.

mineral Urenheter

Petoskey steiner består av kalsitt, men andre mineraler som kvarts og svovelkis kan også være til stede. I tillegg, koraller selv kan ha leire innleiret i dem. Dette gir svært forskjellige opptredener av steinene, og også gjør dem annerledes å jobbe med, avhengig av hvilke typer mineralske forurensninger er tilstede.

Stone Hardhet

Coral fossiler er naturlig myk, og urenheter gjør steinene enda mykere. Men noen ganger en hard stein som består utelukkende av kalsitt kan bli funnet. Hardheten av steinen gir en gradering av hvor forskjellige typer Petoskey steiner kan bli gjenkjent.