Prinsippet om Alkaline Lysis

Alkalisk lysis er en metode for å ekstrahere plasmid deoksyribonukleinsyre (DNA) eller ribonukleinsyre (RNA) fra bakterieceller. Det er rask, pålitelig og rent, og er en av de mest vanlige teknikker som brukes for å få DNA fra celler.

plasmid-DNA

Plasmid-DNA er et segment av DNA som er uavhengig av kromosomer, men ikke desto mindre er i stand til reproduksjon. Dens tilnærmingene er i stand til å rekombinere eller gløding etter oppvarming eller denaturering og det er denne eiendommen som alkalisk lysering avhenger.

metodikk

Bakterielle celler blir lysert - det vil si oppløses eller ødelegges - med en blanding av natriumhydroksyd og natriumdodecylsulfat (SDS). Det er denne sterkt alkalisk løsning som gir prosessen sitt navn.

Stages

SDS er et vaskemiddel som lager hull i cellemembranen av bakterieceller. Natriumhydroksyd løsner celleveggene og frigjør plasmid-DNA som kan bli separert fra den cellulære eller kromosomalt DNA. Kromosomalt DNA utfelles fra oppløsningen med kalium-acetat; plasmid DNA forblir i oppløsning og utfelles med isopropanol.