Skype PSP Fat Tutorial

Skype PSP Fat Tutorial


Skype er en spesiell telefon program som lar deg ringe gratis til andre Skype-brukere uten kostnad, forutsatt at du har installert på en enhet som kan få tilgang til Internett og har en mikrofon festet til det programmet. Du kan installere Skype-programmet på en Playstation Portable 2000 ( "PSP Slim") uten å endre spillkonsoll eller oppheve Sony garantien ved å kjøre en oppdatering av av et PSP-spill plate. Du må ha et trådløst hjemmenettverk for å bruke Skype som PSP Slim må koble til Internett, og den som blir kalt må også være koblet til Internett. Et minnekort er også nødvendig, slik at data fra Skype-programmet kan lagres til PSP og brukes etter behov.

Bruksanvisning

1 Sett inn minnekortet i minnekortsporet på PSP.

2 Slipp stasjonen døren låsen på toppen av PSP Slim. Trekk stasjonen døren til sin helt åpen posisjon. Sett inn en nettopp utgitt PSP spill plate i stasjonen. Lukk stasjonen døren.

3 Slå på PSP Slim. Vent til firmware-menyen vises på LCD-skjermen. Velg "Update" fra firmware-menyen. Trykk på "X" -knappen på PSP Slim. Vent som firmware med Skype-programmet i den oppdaterer PSP Slim. Slå av PSP Slim når menyen sier at du skal gjøre det.

4 Slipp stasjonen døren låsen på toppen av PSP Slim. Trekk stasjonen døren til sin helt åpen posisjon. Fjerne spillet platen fra stasjonen. Lukk stasjonen døren.

5 Slå på PSP Slim. Skyv opp på nettverket bryteren nederst til venstre på PSP. Vent til Home-menyen vises på LCD-skjermen.

6 Koble PSP headsettet inn i hodetelefonutgangen på venstre kant av PSP Slim.

7 Naviger til "Nettverk". Velg "Skype" -ikonet under "Nettverk". Velg "Kontakter" fra listen over alternativer som presenteres til høyre for "Skype" -ikonet. Trykk på "X" -knappen.

8 Velg "Ny kontakt" i kolonnen som vises til høyre for "Kontakter". Skriv inn navnet på en person som har en Skype telefonnummer i "Name" -feltet.

9 Velg "Lagre" -ikonet. Trykk på "X" for å lagre kontakten. Velg "Tilbake" for å gå tilbake til startmenyen.

10 Velg "Kontakter" fra listen over alternativer som presenteres til høyre for "Skype" -ikonet.

11 Velg navnet på en person i listen til høyre for "Kontakter", som er i dag på nettet. Trykk på "X" for å ringe personen.

12 Ta på hodesettet. Snakk med personen når hun svarer på Skype telefonsamtale.

1. 3 For å avslutte telefonsamtalen, velger du "Koble fra" fra listen over alternativer presentert under "Skype" -ikonet. Trykk på "X" for å koble Skype telefonsamtale. Fjern headsettet. Slå av PSP.

Hint

  • Du kan koble til en USB-mikrofon til PSP Slim hvis du ønsker å høre på Skype telefonsamtaler ved hjelp av de innebygde høyttalerne.
  • Ringe vanlige telefonnumre vil medføre en kostnad når du bruker Skype på PSP Slim.