Slik beskytter Estuaries

Elvemunninger er en viktig del av vårt miljø. Elvemunninger, delvis lukket vannforekomster der saltvann og ferskvann mix, er delikat miljømessige egenskaper. De er ofte i fare hvis vi ikke gjør noe for å beskytte dem. Her er hvordan du kan beskytte en elvemunning i ditt område.

Bruksanvisning

1 Spare vann. En enkel måte å beskytte elvemunninger er å spare vann. Du kan gjøre dette ved å begrense antall ganger du vann på plenen og ved vanning plenen kun på kveldene.

2 Sørg for at din septiktank er alltid i orden. Hvis septiktank ikke fungerer, kan det lekke næringsstoffer inn i vannforsyningen. Disse næringsstoffene kan ikke være bra for elvemunningen. Følg anbefalte serviceskjemaet på septiktank å sikre at det alltid fungerer.

3 Begrens bruken av giftige gjødsel og plantevernmidler. Giftig materiale kan gjøre veien inn i en elvemunning. Bruk gress utklipp som en naturlig gjødsel eller ikke-giftige, hjemmelagde plantevernmidler laget av såpe og vann.

4 Ta farlig avfall til godkjent lokale drop-off stedet. Ikke hell farlige produkter i avløpet. Farlige materialer, for eksempel bensin eller maling, kan komme inn i en elvemunning via avløpet.

5 Unngå forsøpling. Kull kan reise inn i en elvemunning via vannforsyning eller vinden og kan skade dyr og fisk som lever i elvemunningen. I tillegg eksister søppel fra den naturlige skjønnheten i en elvemunning, og oppfordrer flere forsøpling.

6 Minimer erosjon og avrenning ved å begrense mengden av asfalterte flater (som fortau) som du har på din eiendom. Du kan også grave små grøfter og veier for å hjelpe samle storm avrenning.

7 Landskap med innfødte planter som allerede er godt tilpasset lokale miljø- og værforhold, og så de trenger mindre vann og gjødsel.

8 Støtt National Estuary Program (NEP) drevet av Environmental Protection Agency (EPA). NEP hjelper lokalsamfunn ta ansvar for og stell av sine lokale elvemunninger. Finn informasjon om NEP på EPA nettstedet.

Hint

  • The Chesapeake Bay er ikke en del av den nasjonale Estuary Program. Hvis du ønsker å bli involvert i å beskytte Chesapeake Bay, støtte Chesapeake Bay Program gjennom Environmental Protection Agency.
  • Respekter miljøet og de som bor der. Dette kan være en av de enkleste måtene for å beskytte elvemunninger.
  • Vær aktiv. Hjelpe rydde opp en elvemunning eller en strand er en fin måte å beskytte din lokale elvemunninger.