Slik bruker HP vitenskapelig kalkulator

Elektroniske kalkulatorer er ganske enkel å bruke, men operasjoner som er eksklusivt til en bestemt enhet er unntaket. Hewlett Packard (HP) vitenskapelige kalkulatorer har en unik funksjon, omvendt polsk notasjon (RPN) for dataregistrering. Det krever at operatøren angi tall før du trykker på funksjonstastene. Dette reduserer antall nødvendige tastetrykk, men det tar litt tid å bli vant til.

Kalkulatorens minne struktur inkluderer en variabler stable som er nyttig for å manipulere data, men det krever også litt trening. Endelig HP kalkulatorer er programmerbar slik at det er en prosedyre for å lagre og kjøre programmer.

Bruksanvisning

RPN Entry

1 For enkelt antall operasjoner, sentrale i antall og trykker på ønsket funksjonstast.

EKSEMPEL: Finn den inverse av det nummer to.
2
1 / x
0.5 vises

2 For to antall operasjoner, taster du inn det første tallet og trykk ENTER. Tast inn det andre tallet og trykk på ønsket funksjonstast.

Eksempel: Multipliser 2 av 5.
2

5
X [multiplikasjonstasten]
10 vises

3 For å skrive inn tall i vitenskapelig notasjon (tall uttrykt som multipler av eksponenter av 10), taster du inn mantissen (multiplier), og trykk på EEX (skriv eksponent funksjonstast). Deretter taste inn eksponent for 10.

Eksempel: 6.025 ganger 10 til 23
6,025
EEX
Displayet viser 6,025 og 00, noe som indikerer kalkulatoren venter på dine innspill av eksponenten
23

6,025 og 23 vises

The Stack

4 Bunken inneholder det siste nummeret (x) og resultatene av tidligere operasjoner inkludert y (siste resultat), z, og T. For å rotere verdiene i innholdet i disse minne registre, trykk på "R [pil ned]" nøkkel.

5 Å utveksle innholdet i x- og y-registre, trykk på "x> <y" (utveksling x og y) tasten.

6 Hvis du vil hente den forrige x registerverdi, bruk "LAST x" -tasten. Gjør dette ved å trykke på den gule f tasten etterfulgt av ENTER-tasten (alternativ funksjon) (ordene "siste X" er trykt i gult ovenfor denne tasten).

programmering

7 Skriv ned rekkefølgen av trinnene du vil at programmet skal utføre.

8 Trykk på P / R for å sette kalkulatoren i programmodus. PRGM status-indikatoren vil være tent med at skjermbildet viser "00-".

9 Trykk på f og "R [pil ned]" nøkler. Dette er "klart PRGM" operasjon som du ser trykt i gult på tastaturet.

10 Tast inn sekvens av tastetrykk som kreves for operasjonen du ønsker å programmere. Hopp nummeroppføringer som de vil selvsagt endres hver gang programmet kjøres.

11 Trykk på P / R igjen for å sette kalkulatoren tilbake til driftsmodus.

12 Skriv inn de numeriske data som kreves for at programmet skal utføre.

1. 3 Trykk på R / S (start / stopp) for å kjøre programmet. "Kjører" vil blinke på skjermen mens programmet kjører, og så resultatet vil bli vist.

Eksempel: konvertere Celsius til Fahrenheit (formelen er F = C x 1,8 + 32).

P / R
f
klart PRGM

1.8
X [multiplikasjonstasten]
32
+
P / R

For å kjøre programmet:
Tast inn en temperatur: 100
Trykk på R / S
Displayet viser resultatet: 212.