Slik fastslår Shift i en cosinus funksjon

Cosinus er en trigonometrisk funksjon. Som alle trigonometriske funksjoner, er cosinus periodisk. Det vil si, gjentar den i en syklus. Dersom vinkelen er målt i grader, da cos (x + a * 360) = cos (x), hvor "a" er en konstant. For eksempel, cos (100) = -0.17, og cos (460) = -0,17. Skiftet i en cosinus kan være vertikal eller horisontal. Den horisontale forskyvning er også kjent som faseforskyvning.

Bruksanvisning

1 Finne maksimum av cosinus - det vil si, det høyeste punkt på kurven.

2 Tegne en rett linje fra det punkt på y-aksen (den vertikale en). Merk verdien der linjen krysser axis.This verdien er den vertikale skift. For eksempel, hvis den høyeste punktet på kurven er på 2,5, deretter den vertikale forskyvning er 2,5.

3 Tegn en rett linje fra det høyeste punktet på x-aksen og noter verdien der linjen krysser aksen.

4 Finn forskjellen mellom denne verdien og 360 grader. For eksempel, hvis linjen krysser x-aksen ved 180 grader, er den horisontale skift 180 grader. På grunn av den sykliske natur av cosinus-funksjonen, kan faseforskyvningen alltid bli uttrykt som et positivt tall.