Slik feilsøker Gel elektroforese

DNA, RNA og proteiner er de grunnleggende byggesteinene for liv slik biologer må være i stand til å analysere disse partiklene for å få en bedre forståelse av hvordan levende organismer fungerer. Gelelektroforese er et uvurderlig verktøy som brukes for å separere komponentene i disse byggeklosser for videre analyse. Det er en følsom prosess, men feilsøking er ganske enkelt i det tilfelle at det oppstår problemer.

Bruksanvisning

1 Sjekk gelen i elektroforese eksperiment og noterer problemet du opplever. Dette vil avgjøre korrigerende tiltak for å ta.

2 Band kan noen ganger være mangler fra resultatene. Bruk en lavere spenning eller redusere elektroforese tid hvis mindre band mangler da dette kan tyde på at de ble presset ut av gelen. Imidlertid øker elektroforese tid hvis større band er mangler som betyr at komponentene ikke har skilt ennå.

3 Sjekk utvalget for nuklease forurensning, buffering forhold og overflødig salt eller protein hvis striper vises utflytende. Hvis du fortsatt ser flekkete resultater, redusere mengden av prøven brukes.

4 Øk mengden av prøven eller electrophorese for en kortere tidsperiode til en lavere spenning om bandene er veldig svak eller ikke-eksisterende siden prøven kan ha blitt drevet ut av gelen.

5 Pass på at temperaturen i gel og spenningen er på de riktige innstillingene til alle tider og alltid bruke nok bufferløsning for å dekke gel for å hindre inkonsistente avlesninger.

Hint

  • Ulike gels har ulike egenskaper så sjekk for eventuelle spesielle instruksjoner for gel typen før du kjører eksperimentet.
  • Bruk forholdsregel med den elektriske kilden og kjemikalier som brukes i elektroforese.