Slik finner du ut Kinetic Energy

Slik finner du ut Kinetic Energy


En baseball flyr gjennom luften, et objekt som faller fra en hylle, bevegelsen av musklene i kroppen - alt dette har en kinetisk energi, energien til et objekt i bevegelse. Denne verdien, som måles i joule (J), gir informasjon om hvor mye arbeid et bevegelig objekt kan gjøre. Kinetiske energi er avhengig av hastigheten og massen av objektet. Når disse to verdier er kjent, finne kinetisk energi er bare et spørsmål om å løse en ligning.

Bruksanvisning

1 Sett opp ligningen for kinetisk energi:

K = 1/2 mV ^ 2

Hvor K er den kinetiske energien, m er massen, og v er hastigheten av objektet.

2 Plugg inn de kjente verdiene for hastighet og masse. For eksempel si at en baseball har en masse på ca 0.142kg og reiser med en hastighet på 36m / s. Ligningen vil være:

K = ½ (0.142kg) (36m / s) ^ 2

3 Fullfør regnestykket eller punch tallene inn i en kalkulator for å løse. Den kinetiske energien til baseball er:

K = ½ (0.142kg) (36m / s) ^ 2 = 92 J