Slik fjerner en Glock Trigger Pin

Slik fjerner en Glock Trigger Pin


Det er nødvendig å fjerne avtrekkerpinnen fra din Glock ved rengjøring eller installere reservedeler. Rengjøring og vedlikehold av din Glock er avgjørende for å forebygge feiltenninger. Fjerne avtrekkerpinnen kan være vanskelig uten riktig instruksjoner og verktøy.

Bruksanvisning

1 Bruk Glock demontering verktøy for å legge trykk på avtrekkeren pinnen ligger i pistolen rammen på venstre side like over avtrekkeren.

2 Flytt glide øverste spaken frem og tilbake på samme tid. Dette vil frigjøre lysbildet øverste spaken våren fra sporet i avtrekkeren pin.

3 Når avtrekkerpinnen løsner, fjerne den fra pistolen venstre til høyre.

Hint

  • Bruk aldri en hammer for å løsne avtrekkerpinnen.