Slik Kombiner variabler med ulike Eksponenter

I algebra, representerer en eksponent hvor mange ganger et tall eller en variabel, kalt basestasjonen, skal multipliseres med seg selv. For eksempel x ^ 4 er lik x

x x x og 3 ^ 2 tilsvarer 3 3. Eksponenter kan være hele tall, negative tall, brøker eller variabler. Alle ikke-negative eksponenter følge de samme grunnleggende reglene, men andre enn hele tall eksponenter kan også ha spesifikke regler for denne typen operasjon.

Bruksanvisning

1 Utfør multiplikasjon mellom to som baser med forskjellige eksponenter ved å holde den samme basen og legge eksponentene. Dette er representert ved formelen x ^ en

x ^ b = x ^ (a + b). For eksempel, x ^ 8 x ^ 4: x ^ (8 + 4) = x ^ (12).

2 Fordel som baser med forskjellige eksponenter ved å holde foten og trekke nevneren eksponenten fra telleren eksponent. Dette er representert ved formel (x ^ a) / (x ^ b) = x ^ (a - b). For eksempel, (x ^ 6) / (x ^ 2): x ^ (6 - 2) = x ^ 4.

3 Merk at variabler med ulike eksponenter ikke kan legges til eller trekkes fra hverandre. For eksempel, 3x ^ 2 - 2x ^ 3 kan ikke kombineres; uttrykket er allerede i sin forenklet form.