Slik konverterer BAR til PSIG

Slik konverterer BAR til PSIG


Det finnes flere systemer for måling av trykk. SI-enheten er Pascal, men det er ikke en praktisk enhet for industrielle og kommersielle formål. I stedet andre enheter som atmosfæren, bar og flere versjoner av pounds per kvadrattomme er i vanlig bruk. Konvertering verdier fra bar til pounds per også kjent som psig kvadrattomme (gauge), er en enkel prosess som involverer en enkelt multiplikasjon. Ved hjelp av en kalkulator forenkler beregningen.

Bruksanvisning

1 Skriv inn trykkverdi, i barer, inn i en kalkulator. Kontroller at du har oppgitt riktig verdi.

2 Del verdien i barer av 0,069, baren til psig omregningsfaktor. Resultatet er trykket uttrykt i MPa.

3 Sjekk for feil ved å reversere beregningen. Multipliser verdien i psig ved 0,069. Hvis resultatet ikke er lik den opprinnelige verdien i barer, det var en feil i beregningene.

Hint

  • Hvis du raskt konvertere mellom alle vanlige trykkmåleskalaer, bruke en online press kalkulator.
  • Vær forsiktig med trykk beregninger, med særlig vekt når du taster inn desimalbrøker inn i en kalkulator. Feil å legge inn 0.69 i stedet for 0,069 introduserer en ti ganger forskjell i trykket.