Slik konverterer Mils å måle tykkelse

Slik konverterer Mils å måle tykkelse


En mil er en US måleenhet som også er referert til som en du fordi det er ekvivalent til en tusendel av en tomme. Denne måleenhet blir ofte brukt for å måle tykkelsen av ark som papir, folie, plast og metall, så vel som fremstilling av bildeler motordeler. Gauge brukes for flere målinger, også, inkludert pistol boringer, trådens diameter og tykkelsen på arkene. Det er i måling av platematerialer, hvor der finnes en overlapping i definisjon, så vel som en direkte korrelasjon.

Bruksanvisning

1 Spill inn antall mils eller skriv inn nummeret til en kalkulator. For eksempel at en tykkelse er en mil.

2 Multiplisere antall mils med 100. Dette er omregningsfaktoren.

3 Spill nummer i måleren. For eksempel, en mil x 100 er 100 cm.

Hint

  • Hvis du ønsker å konvertere mil for å måle, multiplisere med 100. Hvis du ønsker å konvertere måler til mil, dele måleren måling med 100.
  • Mil er ikke det samme som mikron, eller mikrometer. Å konvertere mil til micron, konverteringsfaktor som brukes er 25,4. For eksempel, er lik 2 mil 50,8 mikron.