Slik konverterer Psi-Msec til Metric

Slik konverterer Psi-Msec til Metric


Når Alfred Nobel stabilisert nitroglyserin i 1866 ved å blande den med "kiselgur," en innsjø sediment, hans resulterer patent for blandingen, som han kalte "dynamitt", revolusjon eksplosiver industrien. Eksplosiver kan nå håndteres og transporteres uten stor fare for utilsiktet detonasjon. Ingeniører bruk enheten psi-msek, eller pounds per square inch millisekunder, for å måle den anvendte impuls av eksplosjonen som resulterer fra dynamitt, TNT eller en hvilken som helst eksplosiv forbindelse. Du kan enkelt konvertere denne enheten til sin metriske tilsvarende.

Bruksanvisning

1 Multipliser nummeret ditt i psi-msek med 6,8948 for å konvertere tallet til kPa millisekunder. For eksempel 1000 x 6,8948 = 6894,8. En anvendt impuls av 1000 psi-msek er det samme som 6894 kPa-msek.

2 Multipliser nummeret ditt i psi-msek ved 0,00689 å konvertere tallet til megapascal millisekunder. For eksempel 1000 x 0,00689 = 6,89. En anvendt impuls av 1000 psi-msek er den samme som 6,89 MPa-msek.

3 Multipliser nummeret ditt i psi-msek ved 6,89 x 10 ^ -6 til konvertere tallet til gigapascal millisekunder. For eksempel 1000 x (6,89 x 10 ^ -6) = 0,00689. En anvendt impuls av 1000 psi-msek er den samme som 0,00689 GPa-msek.