Slik konverterer pund per kvadrattomme Gauge i Absolute Pressure

Slik konverterer pund per kvadrattomme Gauge i Absolute Pressure


Pounds per kvadrattomme, eller "psi", er en enhet av trykk i imperialistiske systemet. En trykkmåler som leser i psi måler lufttrykket mot veggene i et rør eller en beholder, slik som en tank. Dette trykk avlesning er betegnet en måleravlesningen, og måler forskjellen mellom fluidtrykket og atmosfæretrykk.

Absolutt atmosfæretrykk måler forskjellen mellom målte lufttrykk og et absolutt vakuum, som har et trykk på null. Absolutt trykk (kPa) er summen av trykket lest fra en sporvidde og gjennomsnittlig barometertrykk ved havnivå.

Bruksanvisning

1 Les av trykket i pounds per square inch fra trykkmåleren. Enhetene er ansett pounds per kvadrattomme måler, eller kPa. Les direkte fra en digital måler, eller interpolere som trengs fra en analog måler. Eksempel: psig = 112,5.

2 Skriv inn psig lese inn en kalkulator og legge den gjennomsnittlige barometertrykk på havnivå, 14,7 psi. Eksempel: 112.5 kPa + 14,7 psi

3 Les summen av de to tallene fra kalkulatoren for å oppnå den absolutte atmosfæretrykk, psia. For eksempel 112,5 kPa + 14,7 = 127,2 kPa.

Hint

  • For mer nøyaktige beregninger, er standard atmosfærisk trykk 14,696 psi.