Slik tester bufferkapasiteten av en Solid Sample

Bufferkapasiteten til en prøve er muligheten for at prøven å forbli ved en konstant pH-verdi. Hvis en syre er plassert over en prøve som har en rekke bufferkapasitet, vil den ytterligere syre ikke endre den faktiske pH-verdien av prøven. Tilsetningen av sur nedbør til jord er et eksempel på dette. Bufferkapasitet måles ved forandring i pH-verdien av en oppløsning i hvilken den faste prøven er neddykket.

Bruksanvisning

1 Skjær en 2-liters brusflaske i to med en saks. Den øvre halvdel av flasken vil bli snudd opp ned og brukt som en trakt. Den nederste halvdelen av brus flaske fungerer som oppsamlingsbeholder.

2 Måling av pH på start løsning med et pH-meter eller pH-papir. Dette utgangs løsningen kan være vann, en sur løsning, så som vann blandet med eddik eller en meget basisk løsning, så som vann med noe blekemiddel.

3 Vri den øverste halvdelen av flasken opp ned for å danne en trakt. Plasser to kaffefilter inne i trakten. Hell eller plasser faste prøven du tester inn i kaffefilter, tar seg ikke søler prøve ut av filtrene ..

4 Holder trakten ovenfor oppsamlingsbeholderen og langsomt hell testoppløsningen i løpet av den faste prøven. Pass på at all løsningen går inn filtrene og ingen øser over sidene. Tillat hele løsningen til å strømme gjennom prøven og filtrene inn i oppsamlingsbeholderen.

5 Måle pH i oppløsningen i oppsamlingsbeholderen. Sammenligne dette med pH i utgangsoppløsningen. Hvis det er en stor pH-forandring deretter den faste prøven har en rekke bufferkapasitet. Dersom ingen eller bare en liten pH-endringen har funnet sted da den faste prøven ikke har en rekke bufferkapasitet.

Hint

  • Endre parameterne for den test for å se hvordan endringer bufferkapasitet. Har langvarig eksponering øke faste prøven? Gjenta testen flere ganger for å bestemme om bufferkapasitet oppfører seg på samme måte hver eneste gang. Bestemme om mengden av faste prøven påvirker bufferkapasitet. Du må kanskje doble mengden av utvalget å ha en effekt.