The Life Cycle of Killer Bees

The Life Cycle of Killer Bees


Den Africanized Honey Bee, også kjent som killer bee, var faktisk et resultat av et eksperiment gått dårlig i 1957. Hele livssyklusen til killer bier er bare litt over to måneder.

Egg

The Queen Bee legger egg inne i reiret. Morderen bee egg stadiet varer ca tre dager.

Larve

Etter tre dager blir egget til en larve som vil molt fire ganger før den neste fasen av livssyklusen. Larven finnes i fem dager hvis bee er en dronning eller arbeidstaker bee, og sju dager dersom det er en drone eller mannlig bee.

Pupa

En molt oppstår i løpet av denne fasen, som varer i 13 dager.

Voksen

Etter ca 21 dager, vil morderen biene dukker fullt dannet: to øyne, en kropp og vinger.

Død

Killer bier lever i ca 50 dager.