Aluminum Vs. Steel antennemast

Antennemaster kan være laget av stål eller aluminium, avhengig av den nødvendige bæreevne av masten. Stål er strukturelt sterkere av de to metallene, så det er vanligvis brukt for høye, tunge mastene, mens aluminium brukes for kortere, light-duty mastene.

monopol antenne

Såkalte monopolantennemaster består av en serie koniske, hule stålrør som passer over hverandre. De stangseksjonene er sammenføyd av platene er sveiset til undersiden av hver seksjon; bredden av platene er typisk det dobbelte av bredden av stålrøret.

Elektrisk Strømføringsevne

Den elektriske ledningsevnen i aluminium er meget høyere enn for stål - 61 prosent av den internasjonale glødet kobberstandard (IACS), sammenlignet med mellom 3 og 15 prosent for stål. Hvis elektrisk ledningsevne var den eneste faktor i å velge materiale for en antennemast, kan aluminium være foretrukket å stål, men det er andre strukturelle betraktninger.

strekkfasthet

Aluminium er også mye mer motstandsdyktig mot atmosfærisk korrosjon enn stål. Men dens strekkfasthet er mindre enn en femtedel av den for lave tillate stål - 13.000 pund. per inch squared sammenlignet med 75.000 lbs. per inch squared - så det er relativt svak i spenning.