Beskrivelse av Kloning

Kloning er etableringen av en organisme som inneholder nøyaktig samme DNA som en annen organisme.

metoder

Det er to fremgangsmåter for fremstilling av klonede organismer. Kunstig embryo Twinning er prosessen med å simulere den naturlige prosessen med identiske tvillinger i en lab. Somatisk cellekjerneoverføring, et mer teknologisk avansert prosess, transplantasjoner kjernen i en celle og all dens DNA informasjonen inn i en surrogat eggcelle som har hatt sin kjerne fjernet.

terapeutisk kloning

Terapeutisk kloning, også kalt embryo kloning, brukes bare til å høste embryonale stamceller for vitenskapelige studier. Det antas at stamceller kan brukes til å lage kunstig hvilken som helst type av spesialisert celle i kroppen.

Reproduktiv kloning

Reproduktiv kloning blir anvendt for å fremstille en hel organisme som har identisk nukleært DNA til vertsstasjonen. Reproduktiv kloning ble første gang utført på et rumpetroll i 1952, og har siden utvidet til et bredt utvalg av dyr. Menneskelig kloning har ennå ikke skjedd på grunn av ulike etiske hensyn.

Bruker for Cloning

Kloning brukes i dag for å genetisk modifisere planter og dyr, spesielt de som brukes til å produsere mat. Den kan brukes til å replikere dyr som er truet eller for å høste bestemte organer.

Dolly

I 1997 forskere lykkes produsert den første klone av et pattedyr, en kvinnelig sau som heter Dolly. Det var et fjell oppdagelse fordi det viste en enkelt spesialcelle av en organisme var istand til å holde den DNA-skisse for en hel organisme.