Definer elektrisk ledningsevne

Technologies i den moderne tid - for eksempel datamaskinen, TV, elektrisk lys, radio og mikrobølgeovner - er avhengig av vår kunnskap om elektrisk ledningsevne og motstand av materialene som brukes til å bygge dem. Denne kunnskap har tillatt utviklingen av de kretser og elektriske komponenter inne i teknologiske enheter, så vel som forbedret måten at de er drevet.

Elektrisk Strømføringsevne

Elektrisk ledningsevne beskriver hvor godt en elektrisk ladning kan bevege seg gjennom et stoff.

Motstand

Resistance er et mål på hvor godt en elektrisk ladning motstår en elektrisk ladning. Det kan sees på som den inverse av elektrisk ledningsevne.

Målinger av elektrisk ledningsevne

Enheten for måling av konduktivitet er siemens per meter. Alternativt blir konduktiviteten av et stoff som ofte sammenlignet med ledningsevnen for glødet kobber ved 20 grader Celsius, kjent som den internasjonale glødet kobberstandard (IACS).

elektriske ledere

Elektriske ledere er stoffer med lav motstand til en elektrisk ladning. Metaller er karakteristisk gode elektriske ledere.

elektriske isola

Elektriske isolatorer er stoffer med relativt høy motstand mot en elektrisk ladning. Ikke-metaller er karakteristisk gode elektriske isolatorer.