Den beste måten å sette opp en kanin Habitat

Den beste måten å sette opp en kanin Habitat


Ville kaniner og harer mister sin villmark. Som sådan, må de habitater. Hvis du ønsker å sette opp en kanin habitat på åpent land, bygge dem børste hauger. Plasser børste hauger i nærheten av åpen mat kilder og borte fra alle høyt tre linjer. Trær gi kaniner 'rovdyr, for eksempel ugler og hauker, et sted å abbor og vente på dem. Hver børste haug skal måle ca 5 fot høy og 15 fot bred, eller omtrent på størrelse med en bil. Børste hauger er laget av naturlige materialer, logger, stubber og greiner.

Bruksanvisning

1 Bygge en base for børsten haug bruk av store tømmerstokker, stubber eller (eventuelt) steiner minst 6 inches i diameter. I utformingen av basen, ta vare å skape mer enn én inngang og utgang blant loggene.

2 Legges neste lag av tømmerstokker på toppen av basen på kryss og tvers. Disse loggene skal ha om en 1-fot diameter.

3 Legge til et tredje lag med stokker, igjen gikk over det andre lag. Bruk gradvis mindre logger for hvert lag. For dette lag, bruker logger som varierer fra 6 til 10 inches i diameter.

4 Hold legge lag, med de beste lagene består av grener og lemmer for å tykne ut børsten haug. Plasser de ulike børste hauger mellom 20 og 30 yards fra hverandre.