Dimensjoner på firkantrør

Firkantrør er en type mekanisk rør eller hule strukturelle delen (HSS) som anses dekorative av American Institute of Steel Construction (AISC). En av dens bruksområder er å ramme sceneinnstillinger og plattformer i teaterapplikasjoner.

dimensjoner

Firkantrør er vanligvis tilgjengelig i dimensjoner som varierer fra 0,375 med 0,625 med 0,035 tommer til 4 ved 8 med 0,25 inches. Det er vanligvis selges i lengder mellom 20 og 24 fot.

andre egenskaper

En 4-by-8-by-0,25 tommers seksjon av firkantrør har et tverrsnittsareal på 5,24 inches kvadrat og veier 19,2 pund per fot, i henhold til Steel Institute of North America. Den vridnings skjær konstant - anvendt for å beregne skjærspenningen som følge av påført dreiemoment, totalt dreiemoment - for samme seksjon er 9.97 kubikk inches.

produksjon

Firkantrør kan kategoriseres ved hjelp av metoden ved hvilken det er produsert. Vanlige metoder i Nord-Amerika er elektrisk motstandssveising (EWR) og neddykket buesveising (SAW).