Early Childhood Development Issues

Early Childhood Development Issues


Tidlig barndom utviklingsspørsmål kan forstyrre veksten av små barn. Utfordringer i språk, fysisk utvikling, atferd, kognitive ferdigheter og sosiale interaksjoner holde små barn fra å møte viktige milepæler som må innfris innen en gitt tidsperiode. Tidlige barndom intervensjoner hjelpe foreldre og barn jobbe med disse utfordringene før barnet faller for langt bak jevnaldrende.

Tale- og språkutvikling

Tale og språkutviklingsspørsmål påvirke en ung barnets evne til å artikulere godt og snakke ordentlig. Foreldre bør diskutere bekymringer om deres barns evne til å danne setninger, forstår reseptivt språk og bruke uttrykksfullt språk effektivt med en tidlig barndom spesialist. Taletjenester og språk eksponering fremmer kommunikasjon utvikling hos små barn.

fysisk Utvikling

Fysiske utviklingsspørsmål påvirke barnets grovmotorisk utvikling og finmotorikk. Brutto motoriske problemer forandre et barns evne til å gå, løpe, sparke og hoppe. Et barn med fysiske utvikling forsinkelser kan ha dårlig muskeltonus, mangel styrke eller lider av feil kvalitet og utvalg av bevegelser. Finmotoriske vansker påvirker hvordan et barn har en blyant, plukker opp en gjenstand eller bruker hendene. Fysiske og ergoterapeuter kan bidra til å forbedre fysiske utviklingsspørsmål i tidlig barndom.

Emosjonell og sosial utvikling

Emosjonelle og sosiale vansker bekymringer i barns utvikling påvirker mestringsevne, sosial interaksjon, emosjonell kontroll og kan føre til svekkelser i skolen. Disse barna lider ofte av frustrasjon når jeg prøver å lære nye oppgaver. Voksne som samhandler med barn som lider av tidlig barndom saker som involverer emosjonell og sosial utvikling bør ta tak i problemet gjennom riktig rolle modellering, positive tilbakemeldinger og ros.

Behavioral Development

Tidlig barndom atferd problemer føre til utfordrende atferd hos små barn. Disse bekymringene forårsake problemer i skole og blant jevnaldrende. Ofte barn viser forstyrrende oppførsel som reaksjon på den måten voksne kommuniserer med dem. Derfor bør voksne som jobber med utfordrende små barn endre måten de reagerer på barnet. Utføre en omfattende gjennomgang av barnet kan bidra til å bestemme effektive tiltak.