Farene ved Glassfiber Resin

Lettere enn stål og lettere å form, glassfiber er et populært materiale i industrien. Helsemessige farene er forbundet med å arbeide med det og med glassfiber harpiks.

glassfiber Resin

Glassfiber kan formes til en hvilken som helst form du trenger. Det må da være belagt med harpiks for å herde den slik at den beholder formen, i henhold til "Hvordan fikse (omtrent) alt."

Helse Farer

Mens du bruker glassfiber harpiks, vil du bli utsatt for kjemikalier som forårsaker irritasjon i øynene og som har vært knyttet til nyresykdommer og kreft. Det er viktig å bruke vernebriller og en ansiktsmaske, og å jobbe i et godt ventilert område.

andre risikoer

Glassfiber harpiks og katalysatorene det blandes med, kan være brannfarlig. Unngå å søle dem og aldri arbeide med dem i et område hvor det kan være gnister eller åpen ild.