High Voltage Elsikkerhet

Når håndteres uforsiktig, kan høyspent strøm forårsake brannskader, indre skader og elektrokusjon død. Ved arbeid på høyspent elektriske systemer, er det viktig å være klar over trusselen av elektrisk skade og å følge de riktige sikkerhetsprosedyrene for å holde fra å heve risikoen for en ulykke.

Identifikasjon

The High Voltage Electrical Safety Program innebærer et system av retningslinjer og prosedyrer som sikrer sikkerheten til teknikere som arbeider med høy spenning elektriske systemer.

Egenskaper

Høy spenning er spenningen større enn 1000 volt. Noen apparater, for eksempel mikrobølgeovner, bruke høy spenning.

Betydning

Ifølge Arbeidsgiver Research Council (ERC), dødsfall fra høyspent elektrisk støt utgjør fire prosent av alle yrkes dødsfall. Av de som overlever høy spenning elektrisk kontakt, må 75 prosent har et lem amputert.

typer

Politikk brukes til å ivareta sikkerheten ved arbeid på høyspent systemer inkluderer holde trygge klargjøring, utlading et system før du arbeider på den, bruke beskyttende klær, jobber i par og skisserte nødprosedyrer.

betraktninger

Etter hvert som teknologien utvikler seg, øker også tilgjengeligheten av high-tech beskyttelse mot elektrisk skade. En viktig del av å sikre ansattes sikkerhet i en høyspent atmosfæren er å legge merke til hvor forbedringer og korreksjoner vil øke sikkerheten og følge gjennom med endringene.