Hjelp for enslige fedre i Texas

Hjelp for enslige fedre i Texas


Det er ingen tvil, å være en enslig far er tøff. Tjenester for enslige fedre ofte ligge etter de som tilbys enslige mødre. Det finnes en rekke føderale og statlige finansierte tjenester tilgjengelig for enslige fedre i Texas. Hvis du er en enslig far - ikke bare har du å spille rollen som både foreldre - du er også sannsynlig økonomisk ansvarlig for utgifter som vanligvis betales av to inntekter. I tillegg til økonomiske utfordringer, kan du trenger hjelp med barnepass og andre sosiale tjenester.

Økonomisk hjelp

Hvis du trenger akutt økonomisk hjelp, kan du kontakte din lokale sosiale tjenester avdeling for å søke om krisefinansiering. Delstaten Texas har engangs TANF utbetalinger på $ 1000 i kontanter for familier som opplever en økonomisk krise. Denne bistanden kan bare gis én gang i en 12-måneders periode. Hvis ditt behov er ikke haster, kan du søke om Temporary Assistance for trengende familier. Økonomisk bistand tilbys av TANF gir økonomisk hjelp til barn og foreldre. Månedlig utbetalinger skal bidra til å betale for klær, mat og medisinsk utstyr ikke betalt av Medicaid. Mengden av TANF nytte bestemmes av din inntekt og familiens størrelse.

Helsevesen

Du kan være i stand til å få hjelp med medisinsk behandling for deg selv og dine barn under 19 år. Helse- og omsorgsminister vil se på familiens inntekt og sammenligne det med hvor mye du betaler for livets grunnleggende nødvendigheter; som for eksempel bolig, verktøy og barnepass. Dine kontantreserve på ressurser og penger i banken vil bli sett på, når de vurderer dine ressurser. Bistanden kan dekke legebesøk, sykehusinnleggelse og tannpleie.

Federal Assistance

Barnas Defense Fund er et nasjonalt barnet advocacy organisasjon som ble opprettet for å gi hjelp til barn og familier. Etaten laget og støtter en rekke programmer, inkludert Head Start. Head Start er en føderal program laget for førskolebarn fra lavinntektsfamilier. Programmene drives av lokale frivillige organisasjoner i Texas. Hvis barna er i stand til å delta på Head Start, vil de få anledning til å delta i en rekke pedagogiske aktiviteter. Som studenter i programmet, vil de også få gratis tannlege og medisinsk behandling. I tillegg alle snacks og måltider er inkludert. Programmet er gratis for de som kvalifiserer.

Samfunn og prestene

Ofte din kommune, og prester kan tilby moralsk og sosial støtte du trenger. Kirke grupper kan være et flott sted å møte andre single fedre. Innenfor grupper og andre støttetjenester, vil du være i stand til å lufte dine frustrasjoner - samt dine positive erfaringer som forelder uten en partner.