Hva er betydningen av Cyanobakterier?

Hva er betydningen av Cyanobakterier?


Fotosyntetiske organismer er viktige koblingen mellom energi fra solen og det pulserende mangfoldet av liv på jorden. Vannlevende organismer som alger og cyanobakterier spille en viktig og dominerende rolle i verdens foto økonomi, og cyanobakterier har spesialisert egenskaper som gjør dem spesielt verdifulle for både økosystemer og menneskelige samfunn.

Fra Sollys til mat

Cyanobakterier del i den generelle økologiske betydningen av den store gruppen av fotovannlevende organismer kalt alger. Ved å fange solstråling og konvertere den til stabile former for lagret energi, cyanobakterier produserer mat for seg selv og for forbrukere som beiter på dem. Videre er foto en grunnleggende komponent av den naturlige syklus som opprettholder en ønsket balanse av elementer i atmosfæren. Cyanobakterier bidra dermed til velvære for hele planeten ved å absorbere karbondioksid og frigjør oksygen.

En ny atmosfære

I henhold til visse teorier, cyanobakterier er noen av de viktigste organismene i hele biologisk historie. En av disse teoriene sier at den forbløffende overflod av liv som dekker Jorden er kun mulig fordi den metabolske aktiviteten av gamle cyanobakterier skapte oksygenrik atmosfære, som nå anses viktig for de fleste livsformer. En annen teori hevder at høyere planter er i stand til fotosyntese fordi deres celler dannet et gjensidig fordelaktig forhold med cyanobakterier, som til slutt utviklet seg til fotosyntese cellulære strukturer kalt kloroplaster.

Nitrogen Fabrikker

Nitrogen er ansett som et begrensende næringsstoff. Dette betyr at tilførselen av nitrogen er ofte ute av stand til å understøtte den optimale vekst og helse av organismene i en bestemt økosystem. En typisk hjem hage er et godt eksempel: de fleste gartnere regelmessig bruke nitrogengjødsel fordi jordas naturlige nitrogeninnhold ikke kan støtte den høye produktiviteten forventet fra et intensivt plantet grønnsaksfelt. Cyanobakterier er viktige medlemmer av nitrogenkretsløpet fordi de tilhører den relativt liten gruppe av organismer som kan absorbere nitrogen fra den enorme tilførselen i atmosfæren og konvertere den til en form som gir næring planter.

bakteriell Bensin

Mennesker har også kommet til direkte å sette pris på fordelene med cyanobakterier. En bestemt type av cyanobakterier som kalles Spirulina er en viktig dyrket avling i noen deler av verden. Det er svært produktiv og rik på proteiner, vitaminer, mineraler og diverse andre helsefremmende stoffer. Produktiviteten av cyanobakterier har nylig blitt lagt merke til av forskere som undersøker mulige råvarer for biodrivstoff, som er laget av fornybare kilder og kan redusere verdens avhengighet av fossilt brensel. Forskere mener at cyanobakterier kan gi 100 ganger mer biodrivstoff per acre enn vanlige råvarer som mais og solsikker.