Hva er Cesium?

Cesium er et alkalimetall med atomnummer 55 i det periodiske system. Navnet kommer fra det latinske ordet for himmel blå - "caesius" - fordi metallet spektrum inneholder blå linjer.

Historie

Robert Wilhelm Bunsen og Gustav Robert Kirchhoff oppdaget cesium i 1860. De kjemikere funnet metall gjennom en spektroskopisk analyse av mineralvann fra Durkheim, Tyskland.

Kilde

Cesium forekommer i en rekke mineraler, herunder lepidolite og pollucite. Elektrolyse og termisk nedbryting er to metoder som brukes for å trekke ut cesium.

Geografi

Bernic Lake i Manitoba, Canada, inneholder en av verdens største cesium innskudd. Depositumet inneholder anslagsvis 300.000 tonn pollucite med en gjennomsnittlig cesium-innhold på 20 prosent.

Identifikasjon

Cesium er et mykt, sølvhvitt metall. Cesium, sammen med gallium og kvikksølv er en av bare tre metaller som er flytende ved romtemperatur.

Funksjon

Cesium brukes i atomklokkene, romfartøyer ion fremdriftssystemer, fotoceller og elektron rør. Det virker også som en katalysator som øker hydrogenering av noen organiske forbindelser.