Hva er en primær kilde i forskning?

Hva er en primær kilde i forskning?


Primærkilder er dokumenter som gir kontoer fra den faktiske deltakere eller vitner til en hendelse eller gjenstander som dokumenterer en svunnen tid. Primærkilder kan eksistere i ethvert medium; kildens innhold utelukkende avgjør om dokumentet er en primær eller sekundær kilde.

Definisjon

Korrespondanse, tidsskrifter eller andre skriftlige dokumenter forfattet av en hendelse deltaker eller vitne er gyldige primærkilder sammen med filmer, bilder og lydopptak som dokumenterer hendelsen blir undersøkt. Primære kilder trenger ikke å være samtidig av den undersøkte hendelsen; memoarene til personer som er involvert i selve arrangementet regnes også primærkilder.

sekundære kilder

Sekundære kilder er tolkninger av annet kildemateriale om en hendelse, og kan innlemme primære og andre sekundære kilder. Eksempler på sekundære kilder inkluderer lærebøker, dokumentarer og tidsskriftartikler. En sekundær kilde forsker undersøker ofte mange ulike primærkilder for å plassere en enkelt hendelse i en bredere historisk kontekst.

Finne Primærkilder

Mens noen primærkilder representerer den eneste eksisterende kopi, har mange andre blitt gjengitt og oversatt ved behov. Primær kilde opptrykk kan finnes i referansevolum, mikrofilm samlinger og Internet Archive.