Hva er Fluorescent Rocks?

Hva er Fluorescent Rocks?


Fluorescens er en type av luminescens som oppstår når et element, gass eller mineral blir utsatt for ultrafiolett lys. Det er mer enn 500 fluorescerende mineraler som lyser når de utsettes for UV-lys. Mange av disse fluorescerende mineraler har en ikke-fluorescerende versjon også.

årsaker

Urenheter, såkalte aktivatorer, som finnes i et mineral kan forårsake fluorescens. Forskjellige mineraler kan kreve ulike urenheter for å skape reaksjonen. Typen og mengden av aktivator som er tilstede i mineralet vil påvirke fargen og graden av fluorescens.

UV-lys

Det er noen mineraler som bare vil fluoresce ved langbølge UV stråling. Disse mineralene lyser under en svart lys og er ofte på skjermen. Noen fluorescerende mineraler vil fluor bare under kortbølge UV stråling eller UV-B lys.

Vanlige Fluorescent Mineraler

Kalsitt lyser rødt, gult, rosa eller blått når under en svart lys. Willemite vil gløden lyse grønt under UV-B lys. Fluoritt lyser blått under en svart lys. Tungsten vil lyse en blå-hvit under UV-B lys.

Lokasjon

Activator elementene vil ofte komme fra omkringliggende bergarter. Derfor kan fluorescerende mineraler være spesifikke for en plassering. Franklin, New Jersey, er kjent som fluorescerende hovedstad i verden med mer enn 56 fluorescerende mineraler utvunnet der.

Self-aktivert Fluorescent Minerals

Mineraler, som schellite og powellite og de som inneholder uran, anses å være selv aktivert; de trenger ikke en urenhet å være fluorescerende. Disse mineralene konsekvent fluoresce.